Visie / Missie

Visie
‘Wij staan voor een doordacht aanbod van spellen, waarmee een goede reken-wiskundige basis voor ieder kind gestimuleerd wordt!’

Reken-wiskundevaardigheden zijn ook in de 21ste eeuw van vitaal belang. Steeds vaker en sneller wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld rekenmachines. Echter is het van belang dat de basisvaardigheden geautomatiseerd / gememoriseerd zijn, zodat de leerlingen kunnen schatten of het antwoord wel kan. Door een goede basis, kunnen resultaten beter geanalyseerd worden en kunnen reken-wiskundeproblemen beter / efficiënter aangepakt worden.

Wij geloven in het belang van spelend leren en het belang van een goede rekenwiskundige basis, waarmee het werkgeheugen ontlast wordt. Nieuwe inzichten uit modern hersenonderzoek geven ons richting om onze spellen zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast vinden wij een actieve samenwerking met mensen uit het onderwijs van belang. Testen in de praktijk en de wensen vanuit leerkrachten én leerlingen, vormen onze route tijdens ontwikkelprocessen. Middels respons blijven wij ons doorontwikkelen en creëren wij materialen vanuit behoeftes en die praktisch inzetbaar zijn.

Missie
We bedenken en vervaardigen spellen en spelmaterialen die enerzijds het lesaanbod van leerkrachten ondersteund / verreikt of ouders in de gelegenheid stelt om thuis hun kind te helpen en anderzijds ook aantrekkelijk zijn voor kinderen, waarmee de intrinsieke motivatie aangewakkerd wordt. Onze focus ligt op fysieke spellen. Hersenonderzoek toont aan dat daarmee een groter gedeelte binnen de hersenen geactiveerd wordt en verbanden daardoor sneller gelegd worden. Echter waar nodig / wenselijk bieden we bij sommige spellen een digitale ondersteuning aan, bijvoorbeeld als controlemiddel.

Naast dat wij het belangrijk vinden dat leerlingen in Nederland op een leuke, spelende manier tot een goede basis voor hun reken-wiskunde ontwikkeling komen, staat ook het maatschappelijk belang bij ons hoog in het vaandel. Cardano Games is dan ook een sociale onderneming. De verdiensten in de westerse landen worden tevens gebruikt om landen die minder mogelijkheden hebben, te ondersteunen. Op dit moment zijn er al over de 100 van onze spellen met een organisatie naar Suriname en Zuid-Afrika gestuurd, waar de spellen ook zeer enthousiast gespeeld worden.

Kurken, het eerst ontwikkelde spel van Cardano Games

Wist je dat…

  • het spel zijn oorsprong vindt in een café?
    Studenten aan de Technische Universiteit in Delft speelden dit spel al rond 1975. Een eenvoudige studenten wilde wat te spelen hebben en zoeken naar toevallig aanwezig materiaal en dobbelstenen. Er werden veters uit schoenen gehaald, flesjes werden ontkurkt en een lege fritessaus bakje werd gepakt. De naam Kurken komt dan ook van de kroonkurken die van de flesjes afkwamen. Het spel bleek een succes en in oktober 2015 werd het spel op het festival ‘Leren in Brainport’. Tijdens gebruik 2020~2021 is besloten om ook een onderwijshandleiding voor basisscholen te schrijven.
  • het spel Kurken feilloos aansluiten bij het automatiseringsaanbod van basisscholen, gezien de algemene handleiding volledige richtlijnen is aan de hand van de rekenmuur van Bareka.
  • met het spel Kurken de hoofdbewerkingen ‘optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen’ afzonderlijk van elkaar geoefend kunnen worden, maar dat er ook veel aandacht is voor de relatie tussen deze bewerkingen en het flexibel toepassen van deze bewerkingen, wat belangrijke kerninzichten zijn binnen de kerndoelen.
  • door dit spel te spelen, het werkgeheugen uiteindelijk flink ontlast wordt?
    De leerlingen oefen veel met de basisbewerkingen en door de opbouw van het Kurken-spel, wordt ook een groot deel van de hersenen geactiveerd. Hiermee worden verbanden sneller gelegd en door het maken van de vele berekeningen, worden deze geautomatiseerd / gememoriseerd en opgeslagen in het langer termijngeheugen. Dit is van cruciaal belang om het werkgeheugen te ontlasten. Het is namelijk zo dat wanneer een leerling een grote som uit moet rekenen, terwijl die over elke tussenstap hard na moet denken, het werkgeheugen overloopt. Deze leerling zal dan ook lang doen om tot een antwoord te komen en de kans is groot dat die tussentijds niet meer weet waarmee die bezig was. Door veel te oefenen, gaat het uitrekenen steeds sneller en soepeler. Hierdoor vragen deze bewerkingen steeds minder van het werkgeheugen, waardoor de totale reken-wiskundeontwikkeling van de leerling zal verbeteren.
  • het spel geschikt is voor alle basisschoolleeftijden. Daarnaast kunnen zich ondersteunende bij de eerste kennismaking met het spelen van die praktisch zijn voor de leerlingen die moeite hebben met de bewerkingen. Daarnaast zijn er ook extra uitbreidingen zoals de Kurken-kaartjes met 5 of 6 dobbelstenen én natuurlijk ‘De Paardensprong’.